"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

fredag 8. september 2006

Incentiver, haben sein.

(tidligere publisert på politisk.no)

Regjeringen har lagt fram et forslag til endring av sykelønnsordningen, som i korthet kan oppsummeres i at vi arbeidsgivere skal bære en enda større del av byrdene enn før.

Regjeringen har lagt fram et forslag til endring av sykelønnsordningen, som i korthet kan oppsummeres i at vi arbeidsgivere skal bære en enda større del av byrdene enn før.

Og for dem som ikke visste det, arbeidsgiveren betaler ALLE sykepengene de 14 første dagene av sykdomsperioden. Det er altså først etter en halv måned, at vi får noe som helst tilbake fra trygdekontoret.

Statsråd Hansen sier at "arbeidsgiverne må ha økonomiske insentiver til å lage et godt arbeidsmiljø, slik sykefraværet går ned". Derfor skal arbeidsgiver bære alle byrdene alene, arbeidstager ingen, og trygdetaten minst mulig. Faktisk langt mindre enn de er "kontraktsforpliktet" til via våre trygdeavgiftsinnbetalinger.

Når er det slik at arbeidsgiver har all mulig grunn til å ønske lavt sykefravær, vi ansetter faktisk folk fordi vi har bruk for dem. Sykefravær er rent tap for oss, selv om vi hadde hatt få direkte utgifter med det.

For arbeidstagere derimot, er det ingen slike økonomiske ulemper. Tvert om, det er besparelse å være sykemeldt, særlig hvis du har lang arbeidsvei. Arbeidstageres motivasjon for å gå på jobb er yrkesstoltheten, ønsket om å være til nytte og sosiale relasjoner. Heldigvis har de fleste arbeidstagere slike aktverdige holdninger i overflod !

Men for dem som ikke har det, er det overhodet intet incentiv til å gå på jobb, selv om det kribler i halsen eller OL-programmet. Såvel OL-syken som Quart-syken er velkjent på lønningskontor over hele landet.
Disse menneskene trenger ikke incentiver, ifølge vår joviale statsråd. Bare arbeidsgivere !

Heldigvis er det en overraskende sterk og negativ reaksjon fra LO, NHO og alt annet imellom. Igår hørte vi at private barnehagers forening anbefaler full stopp i utbygging av nye barnehager (see also: fastpris), LO truer med storstreik og NHO takker nei til middag !

Idag roter Hansen seg inn i en håpløs røre om unntak. Han ser ut til å planlegge et nytt, omfattende byråkrati som skal gi unntake til enhver "svak gruppe" som har høyrøstede talsmenn. Da skal han få sitt å stri med, og det har han fortjent.

Jeg tror og håper at Regjeringen har tatt seg vann over hode denne gangen, og trekker seg tilbake i vanære.

Det som burde skjedd, er naturligvis at staten avviklet hele ordningen, og overlot detaljer om hvordan og hvor mye sykepenger som skal utbetales og av hvem til private avtaler mellom arbeidsgiver, arbeidstager og forsikringsselskapene deres. Det skjer naturligvis ikke på denne siden av nyttår, siden alle partier på Stortinget er tilhenger av velferdsstaten.

Ingen kommentarer: