"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

torsdag 17. desember 2009

lørdag 31. oktober 2009

De brune skjortene er tilbake...

Aftenposten melder at de brune skjortene er tilbake i Italia.

Borgervern iført brune skjorter med svart slips "beskytter" samfunnet mot pakk og pøbel. Da som nå har det sivile samfunnet vist seg ute av stand til å beskytte sine fredelige borgere på en tilfredstillende måte, og alternativene blir igjen attraktive.

Facismen har blitt systematisk underrapportert i etterkrigstiden, og det reelle innholdet i den facistiske bevegelse og den appellen de hadde til folkeflertallet har blitt feiet under teppet. Nå vil store grupper av de menigsbærende klasser bli overrasket, og igjen vise seg ute av stand til å stå imot de totalitære kreftene.

Toleransepushernes samfunnssyn nærmer seg slutten på sin storhetstid, og jeg frykter at det nok en gang er en annen variant av pøbelvelde som tar over. De "snille og myke" har latt kriminell og (i det siste) religiøs pøbel ta seg til rette. Nå har folk fått nok, og den marsjerende pøbel ser sitt snitt til å ta over nok en gang.

Nå som dengang er det som trengs ikke mer pøbel, men mindre !
Et samfunn der den svakeste rett til liv, frihet og streben etter lykke respekteres, har intet rom for pøbel, enten de er pent kledd eller lurvete.

Robust forsvar for alle borgeres rettigheter er statens eneste oppgave. Når dette utføres med den nødvendige makt og finesse, kan alle gå trygt på gatene. Hvis denne ene oppgavene forsømmes, bryter helvete løs.


Legg merke til det forbausende gode og relevante avsnittet om John Maynard Keynes på wikipedia !

fredag 30. oktober 2009

DHMO.org

På tide å fremme offentlig oppmerksomhet om dette store og viktige problemet, som kanskje er fullt på høyde med klimaspørsmål i viktighet !


Environmental Impact of Dihydrogen Monoxide
Due in part to its widespread use in industry, Dihydrogen Monoxide (DHMO) is involved in many environmental incidents each year. While most are unavoidable given current technology, there can be little doubt that the presence of DHMO in each significantly increases the negative impact to the environment.

Among the many commonly-sited DHMO-related environmental impacts are:

* DHMO contributes to global warming and the "Greenhouse Effect", and is one of the so-called "greenhouse gasses."

* DHMO is an "enabling component" of acid rain -- in the absence of sufficient quantities of DHMO, acid rain is not a problem.

* DHMO is a causative agent in most instances of soil erosion -- sufficiently high levels of DHMO exacerbate the negative effects of soil erosion.

* DHMO is present in high levels nearly every creek, stream, pond, river, lake and reservoir in the U.S. and around the world.

* Measurable levels of DHMO have been verified in ice samples taken from both the Arctic and Antarctic ice caps.

* Recent massive DHMO exposures have lead to the loss of life and destruction of property in California, the Mid-West, the Philippines, and a number of islands in the Caribbean, to name just a few.
* Research has shown that significant levels of DHMO were found in the devastating Indian Ocean tsunami in 2004 which killed 230,000 in Indonesia, Thailand, Malaysia and elsewhere, making it the deadliest tsunami in recorded history.
* It is widely believed that the levee failures, flooding and the widespread destruction resulting from Hurricane Katrina along the U.S. Gulf Coast in 2005 were caused or exacerbated by excessive DHMO levels found in the Gulf of Mexico, along with other contributing factors.

onsdag 21. oktober 2009

Skattelistene 2008

Nå er skattelistene her igjen, og grafsingen, kikkingen og "conspiracy to (armed) robbery"" er i full gang.

Det jeg sa i fjor, er like gyldig i år, så det er bare å klikke her...

fredag 11. september 2009

Til minneIdag er det 8 år siden religiøse terrorister ødela symbolet for verdenshandelen. De ønsket å erstatte det fredelige samkvemet mellom verdens folk som Twin Tower symboliserer, med et middelaldersk teokrati, basert på islam.

Siden den gang har Vesten, med USA i spissen, kjempet flere kriger med varierende hell for å elimenere denne trusselen. Ved å pakke inn ting i bomull, f.eks ved å bruke utrykk som "war on terror" (ala war on aerrial bombardment) har lite blitt oppnådd. Men heldigvis har den islamske verden i stor grad avvist de gamle mullaers dommedagsvisjoner og tatt tilbake litt av definisjonsmakten ang hva islam er. Dette har ikke ført til et fornyet vennskap med de vestlige land, desverre.

onsdag 9. september 2009

Hvorfor ytringsfrihet er nyttig.

Jeg kommenterer på Liberaleren hvorfor også Vigrid må nyte godt av ytringsfriheten.

Ytringsfriheten til Vigrid er ikke noe som jeg motstridende innrømmer dem, fordi vi “må”. Jeg insisterer på at Vigrid skal ha ytringsfrihet, fordi det fremmer min sikkerhet ved at de eksponerer seg, og blir blottstilt og deretter avfeid.

torsdag 6. august 2009

Gratulerer, Siv !

Siv Jensen er kåret til den personen som i størst grad "hindrer
Natur og Ungdoms arbeid for et mer miljøvennlig Norge", ifølge de grønne små.Foto: Natur og Ungdom

Det er naturligvis ikke noen stor heder, i og for seg, det ville være å tillegge Natur og Ungdom for stor tyngde. Men ikke desto mindre, en kåring å være fornøyd med. natur og ungdom er tross alt en av de mest høylytte motstandere av sivilisasjon og velstand vi har her i landet, og det må være godt å få dokumentert at du befinner deg på den andre siden av virkeligheten enn dem.

iPhoto - Faces


Noen ganger, ganske sjelden riktignok, blir jeg skikkelig imponert over en progamvare. Nye iPhoto er en slik programvare.

Det første jeg testet etter å ha installert oppgraderingen til iLife-09, var "Faces" i iPhoto. Det er kort fortalt en ansiktsgjenkjennelses algoritme, som etter å ha fått litt starthjelp, gjenkjenner folk i bildesamlingen.

Du tar ganske enkelt å markerer ut ansiktet til en person på et bilde, og klikker på Navn. Skriv inn navnet, og ved å klikke på Faces i toolbar, viser den alle bilder som sannsynligvis er samme person. Ved å klikke på de bildene som programmet foreslår bekrefter du at dette er samme ansikt. Det virker utrolig bra !
Det morsomme er at den i tvilstilfeller også foreslår søsken eller foreldre, som har lignende ansiktstrekk.

Men det virker ikke på bikkjer.

torsdag 30. juli 2009

Trøndere !

Et lag av "trøndere", fra Trøndelag, har oppført seg som 3.rangs barbarer og blitt bortvist fra Norway Cup. Hvorfor ikke samtlige involverte sitter på glattcelle er et av disse mysteriene kun toleransepushere finner forståelig.

Det interessante her er delvis en framvisning av en særdeles fjernkulturell og motbydelig adferd. Jeg tillater meg å tro at det er en sterk sammenheng mellom "trøndernes" kulturelle bakgrunn og den uakseptable adferden, siden denslags adferd sjelden eller aldri har vært observert i Trøndelag tidligere.

Men det mest interessante er at journalist Håkon Fossmark i VG konsekvent omtaler disse karene som "fra Trøndelag". De er altså ikke trøndere, men innvandrer/asylsøkerungdom som bor i Trøndelag.

Det er svært forstemmende at journalister så åpenbart fordreier virkeligheten, muligens med de beste intensjoner. Det er hevet over enhver tvil at det foreligger en stilltiende (eller eksplisitt formulert) avtale mellom MSM-journalister å underrapportere og skjønnmale alle tilsvarende episoder, der fjernkulturell pøbel utfører pøbelstreker eller kriminalitet som henger sammen med den kulturelle bakgrunnen.
Toleransepushere vil straks påpeke at også etniske nordmenn lager bråk på fotballbanen, og det er sant nok. Den engelske hooligan-kulturen er en _engelsk_ skamplett, og er klart knyttet til den engelske kulturelle bakgrunnen slike pøbler har. VG har ingen problemer med å rapportere om slike saker på en redelig måte.

I dette tilfellet aner vi altså en annen kultur som har en helt annen oppfatning av hvordan man møter konflikter og tap av ansikt, men dette vil VG feie under teppet. Hvrodan skal vi oppfatte VGs holdning her ? Ønsker å redigere virkeligheten ? Eller tror de at vi er så dumme at grov vold som begås i en annen kulturell setting enn vår vante norske ikke eksisterer, bare fordi journalistlauget nekter å rapportere om det som faktisk skjer ?

Men dersom de tolerante i full alvor tror at folk flest får større toleranse for fjernkulturell pøbel på denne måten tar de feil. Folk flest har erfaringer som ikke står helt i stil med medias skjønnmaling. Dette vekker/styrker motviljen mot journalister flest, som ansees som upålitelige og løgnaktige.

Dette baner veien for krefter vi ikke ønsker å se igjen. Media og myndigheten har i årevis gått sammen om å hindre en saklig drøftelse av de problemer endel fremmede kulturer har brakt med seg til landet, og hva som er de egentlige årsakene. Siden "alle" meningsbærere nekter å ta problemene på alvor, og tilsynelatende heller vil ødelegge landet enn å ta et oppgjør med snillismen som skapte dem, vender stadig flere seg til mørke krefter.


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=565184

Jeg sendte derfor Fossmark denne meldingen i ren irritasjon:

Er dette "trøndere" ?

http://live.norwaycup.no/article.php?id=156&p=

Driver dere med bevisst villedning av lesere, eller har dere en yrkeskodeks som går på at alt trøbbel som kommer fra det fargerike felleskapet skal forties og tildekkes ?

Hva tror dere at dere kan oppnå med slik villedning ? Er hensikten å svekke enhver (gjenværende) tiltro til MSM-journalistikk ?

For ordens skyld, undertegnede er 2.kandidat på på DLFs liste til Stortingsvalget, et parti som har FRI INNVANDRING på programmet !

Ved finlesning av artikkelen ser jeg jo at Fossmark ikke direkte har brukt ordet "trønder" men til gjengjeld har jeg ikke direkte beskyldt ham for det heller :)

Jeg leste artikkelen, og skrev kommentaren på en PC jeg har stående. Så startet jeg opp MacBook'en for å lage dette bloginnlegget. I mellomtiden hadde VG slettet bloggsøket, og de 7 bloggene som linket til artikkelen når jeg sjekket kl 18.17 var borte !!!
Disse 5 synlige av disse var:

  • http://vgomanen.blogspot.com
  • http://frie-ytringer.com (Jan Simonsen)
  • http://extraposten.blogspot.com
  • http://nasjonsmord.blogspot.com
  • http://www.rarenyheter.com


Slik så det ut da:


Sliks er det ut nå:

mandag 25. mai 2009

Haakon Lie R.I.P.

Bilde er fra http://www.arbark.no/Foto_etc_Samling.htm
En kjempe i historien har gått bort. Haakon Lie sovnet stille inn, etter et langt og aktivt liv.

For oss på den annen side av den politiske skala minnes vi Haakon Lie for hans sterke innsats for demokratiet, og for hans sunne vurdering av Sovjetunionen. Hans handlekraftige innsats mot kommunismen i de tidlige etterkrigsår kan kanskje i ettertid virke for sterk, men han sørget for at vi landet på den rette siden, dengang det var tvil om kursen videre.

På mange andre områder, skilte hans lære og virke seg sterkt fra vår liberalisme, og hans mål for samfunnsutviklingen var ikke våre mål. Men han raget over de fleste, og vi minnes ham med takknemlighet og respekt.

(bildet er lånt fra Arbeiderbevegelsens arkiv..)


tirsdag 12. mai 2009

Maggie Roark

En kongelig tolkning av The Fountainhead, verdens nest beste bok.

tirsdag 17. mars 2009

Stimuli

tirsdag 3. februar 2009

Takk og pris for JaglandTorbjørn Jagland står oppreist og holder fast på hva ytringsfriheten dreier seg om:

" Grunnlaget for ytringsfriheten er FNs menneskerettighetserklæring, og for oss i Europa Europarådets menneskerettighetskonvensjoner. Rettighetene som er slått fast her dreier seg om enkeltmenneskets rettigheter vis avis staten. Ytringsfriheten, som er en av bærebjelkene i menneskerettighetene, handler kort og godt om at staten har en forpliktelse til å beskytte borgernes rett til å ytre seg.

Ytringsfriheten handler med andre ord ikke om enkeltmenneskets forpliktelser i forhold til staten, religioner eller ideologier, slik lovforslaget legger til grunn. "


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2903292.ece

Det er å håpe at hans direkte kritikk av regjeringen har fått flere i partiet til å ture å ta opp kampen mot denne uhyrligheten av et lovforslag, som de har hestehandlet seg frem til med Navarseter.

torsdag 22. januar 2009

Barack og meg


Det var jo hyggelig å komme på radaren. Siden han bare følger 168045 andre twittere, så føler jeg at vi nå har et personlig og nært forhold :)

Uansett, hva man nå enn mener om 44, så er han en nyskapende og driftig kar, som på mange måter vil forandre verden, oss og Amerika. Det blir spennende tider.


From: twitter-follow-gullstandard=gmail.com@postmaster.twitter.com
Subject: Barack Obama is now following you on Twitter!
Date: January 22, 2009 8:08:26 PM GMT+01:00
To: gullstandard@gmail.com

--------------------------------------------------

Hi, gullstandard (gullstandard).

Barack Obama (BarackObama) is now following your updates on Twitter.

Check out Barack Obama's profile here:

http://twitter.com/BarackObama


Best,
Twitter

tirsdag 20. januar 2009

Nei til teokrati

Idag ser vi på nytt et spøkelse som vi inntil endel år siden trodde var død og begravet. Nok en gang ser vi det religiøse tyranniet forsøke å ta makten i samfunnet, i denne sammenheng ved å gjeninnføre blasfemibegrepet for et aktivt strafferettslig fenomen.

Venstresiden støtter som forventet i stor grad opp om dette forsøket på å innføre større ufrihet, og de totalitære kreftene rykker frem på bred front.

Heldigvis finnes det i alle deler av det politiske spekter folk som ser verdien av fortsatt ytringsfrihet. Lars Gule og Nina Hjerpset-Østlie er blant dem, og de har utformet er opprop som alle oppfordres til å signere.

NB: Det er både en underskriftsliste og en funksjon for å sende oppropet på epost til diverse partier og departementer. Bruk begge !!!

Nei til straff for religionskritikk

Regjeringen ønsker å utvide straffelovens paragraf om hatefulle ytringer «slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.» Dette varsles i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009).

Selv om regjeringen også vil fjerne den sovende blasfemiparagrafen, er jeg bekymret over den mulighet til straffeforfølgelse av religionskritikk som kan ligge i regjeringens varslede forslag.

Regjeringens begrunnelse er at «Ytringsfriheten må altså avveies mot andre hensyn. Religiøs tro og overbevisning vil ofte forankres i de dypere lag av ens personlighet, og det vil kunne knytte seg sterke følelser til slike overbevisninger. Læresetninger av religiøs karakter vil fortsatt av mange bli holdt for å være «hellige».

Undertegnede kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.

Det foreligger så langt ikke noen konkretisering av hva som regnes for «kvalifiserte angrep» på religioner og livssyn. Jeg er derfor bekymret for at det varslede forslaget vil forhindre reell og nødvendig religionskritikk.

Det varslede forslaget innebærer også en styrking av religiøse dogmer på bekostning av annerledestroendes/ ikke-troendes ytringsfrihet. Med andre ord risikerer vi at hva noen føler er hellig, vil måtte holdes hellig av alle. Dette kan i seg selv representere en uakseptabel innskrenking av fritenkeres og ikke-troendes ytringsfrihet, og i verste fall innebære en diskriminering av ikke-troende.

Menneskerettighetene skal både beskytte en videst mulig ytringsfrihet og religionsfrihet for alle. Denne balansen må vi som samfunn kunne klare uten å skulle straffeforfølge at noen opplever sine religiøse følelser som krenket.

Jeg ber derfor regjeringen om å skrinlegge det varslede forslaget om å utvide straffelovens § 185 om hatefulle ytringer til også å omfatte «kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn».