"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

tirsdag 3. februar 2009

Takk og pris for JaglandTorbjørn Jagland står oppreist og holder fast på hva ytringsfriheten dreier seg om:

" Grunnlaget for ytringsfriheten er FNs menneskerettighetserklæring, og for oss i Europa Europarådets menneskerettighetskonvensjoner. Rettighetene som er slått fast her dreier seg om enkeltmenneskets rettigheter vis avis staten. Ytringsfriheten, som er en av bærebjelkene i menneskerettighetene, handler kort og godt om at staten har en forpliktelse til å beskytte borgernes rett til å ytre seg.

Ytringsfriheten handler med andre ord ikke om enkeltmenneskets forpliktelser i forhold til staten, religioner eller ideologier, slik lovforslaget legger til grunn. "


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2903292.ece

Det er å håpe at hans direkte kritikk av regjeringen har fått flere i partiet til å ture å ta opp kampen mot denne uhyrligheten av et lovforslag, som de har hestehandlet seg frem til med Navarseter.