"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

torsdag 22. januar 2009

Barack og meg


Det var jo hyggelig å komme på radaren. Siden han bare følger 168045 andre twittere, så føler jeg at vi nå har et personlig og nært forhold :)

Uansett, hva man nå enn mener om 44, så er han en nyskapende og driftig kar, som på mange måter vil forandre verden, oss og Amerika. Det blir spennende tider.


From: twitter-follow-gullstandard=gmail.com@postmaster.twitter.com
Subject: Barack Obama is now following you on Twitter!
Date: January 22, 2009 8:08:26 PM GMT+01:00
To: gullstandard@gmail.com

--------------------------------------------------

Hi, gullstandard (gullstandard).

Barack Obama (BarackObama) is now following your updates on Twitter.

Check out Barack Obama's profile here:

http://twitter.com/BarackObama


Best,
Twitter

tirsdag 20. januar 2009

Nei til teokrati

Idag ser vi på nytt et spøkelse som vi inntil endel år siden trodde var død og begravet. Nok en gang ser vi det religiøse tyranniet forsøke å ta makten i samfunnet, i denne sammenheng ved å gjeninnføre blasfemibegrepet for et aktivt strafferettslig fenomen.

Venstresiden støtter som forventet i stor grad opp om dette forsøket på å innføre større ufrihet, og de totalitære kreftene rykker frem på bred front.

Heldigvis finnes det i alle deler av det politiske spekter folk som ser verdien av fortsatt ytringsfrihet. Lars Gule og Nina Hjerpset-Østlie er blant dem, og de har utformet er opprop som alle oppfordres til å signere.

NB: Det er både en underskriftsliste og en funksjon for å sende oppropet på epost til diverse partier og departementer. Bruk begge !!!

Nei til straff for religionskritikk

Regjeringen ønsker å utvide straffelovens paragraf om hatefulle ytringer «slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.» Dette varsles i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009).

Selv om regjeringen også vil fjerne den sovende blasfemiparagrafen, er jeg bekymret over den mulighet til straffeforfølgelse av religionskritikk som kan ligge i regjeringens varslede forslag.

Regjeringens begrunnelse er at «Ytringsfriheten må altså avveies mot andre hensyn. Religiøs tro og overbevisning vil ofte forankres i de dypere lag av ens personlighet, og det vil kunne knytte seg sterke følelser til slike overbevisninger. Læresetninger av religiøs karakter vil fortsatt av mange bli holdt for å være «hellige».

Undertegnede kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.

Det foreligger så langt ikke noen konkretisering av hva som regnes for «kvalifiserte angrep» på religioner og livssyn. Jeg er derfor bekymret for at det varslede forslaget vil forhindre reell og nødvendig religionskritikk.

Det varslede forslaget innebærer også en styrking av religiøse dogmer på bekostning av annerledestroendes/ ikke-troendes ytringsfrihet. Med andre ord risikerer vi at hva noen føler er hellig, vil måtte holdes hellig av alle. Dette kan i seg selv representere en uakseptabel innskrenking av fritenkeres og ikke-troendes ytringsfrihet, og i verste fall innebære en diskriminering av ikke-troende.

Menneskerettighetene skal både beskytte en videst mulig ytringsfrihet og religionsfrihet for alle. Denne balansen må vi som samfunn kunne klare uten å skulle straffeforfølge at noen opplever sine religiøse følelser som krenket.

Jeg ber derfor regjeringen om å skrinlegge det varslede forslaget om å utvide straffelovens § 185 om hatefulle ytringer til også å omfatte «kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn».