"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

mandag 25. september 2006

Reporteren

En "profilert TV2-reporter" har hatt et meget nært forhold til hovedmannen bak en planlagt terrorhandling, en handling som ville vært dramatisk og betydelig i norsk målestokk. .....

Intet tema er i dagens situasjon så viktig som å forstå hva det er som skjer, og hvorfor. I arbeidet for klarhet, burde pressen ha vært til stor hjelp. Men slik er det ikke.

(tidligere publisert på politisk.no)

En "profilert TV2-reporter" har hatt et meget nært forhold til hovedmannen bak en planlagt terrorhandling, en handling som ville vært dramatisk og betydelig i norsk målestokk. Reporteren har hatt et nært forhold til den siktede, som går langt ut over det undersøkende journalistikk krever. Det er etter det vi leser hevet over enhver tvil at et slikt forhold har funnet sted, det er kun identiteten til reporteren som er ukjent (for mange).

I den pågående krigen mellom fundamentalistisk islam og det sekulære vesten er terror et av motstanderens viktigste midler. Angrepet på den jødiske synagogen forleden, er det siste og i Norge det verste så langt.

Forståelsen av terrorens årsak, de ideologiske skillelinjer og virkningene av terroren på sivile, militære og beslutningstagere i alle leire, er dagens viktigste emne. Intet tema er i dagens situasjon så viktig som å forstå hva det er som skjer, og hvorfor.

I arbeidet for klarhet, burde massemedia ha vært til stor hjelp. Men slik er det ikke. Media er svært ensidig opptatt av å legge all skyld på vesten, og å skjønnmale terroristers mål og motiver. Tilliten til media er derfor svært tynnslitt i mange kretser, selv om dette i liten grad kommer til utrykk utover leserbrevspalter og debattforum. Der er til gjengjeld mistilliten sterk og klar. Dersom det viser seg at en sentral person i TV2 har pleiet en nær omgang med terrorister og organiserte kriminelle, samtidig som hun i kraft av sin stilling sterkt former folks oppfatning om emnet, er det en skandale. Det føyer seg isåfall inn i et mønster, der medias folk tenderer i betenkelig grad til å sympatisere med fienden.

Dette burde TV2 grepet sterkt fatt i. Det er et akutt behov for å vite hva som faktisk har skjedd og i hvor stor grad reporterens sympatier har preget hennes arbeid. Dersom det nære forholdet er av en aktverdig karakter, slik som journalister ofte vil måtte ha, så bør vi få vite det straks. Dersom det virkelig er så kritikkverdig som det nå tyder på, bør TV2-sjefen straks toe endel hender i full offentlighet.

Media forøvrig lar også denne saken ligge meget stille, i noe som jeg antar er en ren solidaritetsaksjon. Det virker ikke beroligende. Når pressens egne begår overtramp blir det nesten alltid stille, svært stille....

(med hederlig unntak for Per Edgar Kokkvold, som alltid)

fredag 8. september 2006

Incentiver, haben sein.

(tidligere publisert på politisk.no)

Regjeringen har lagt fram et forslag til endring av sykelønnsordningen, som i korthet kan oppsummeres i at vi arbeidsgivere skal bære en enda større del av byrdene enn før.

Regjeringen har lagt fram et forslag til endring av sykelønnsordningen, som i korthet kan oppsummeres i at vi arbeidsgivere skal bære en enda større del av byrdene enn før.

Og for dem som ikke visste det, arbeidsgiveren betaler ALLE sykepengene de 14 første dagene av sykdomsperioden. Det er altså først etter en halv måned, at vi får noe som helst tilbake fra trygdekontoret.

Statsråd Hansen sier at "arbeidsgiverne må ha økonomiske insentiver til å lage et godt arbeidsmiljø, slik sykefraværet går ned". Derfor skal arbeidsgiver bære alle byrdene alene, arbeidstager ingen, og trygdetaten minst mulig. Faktisk langt mindre enn de er "kontraktsforpliktet" til via våre trygdeavgiftsinnbetalinger.

Når er det slik at arbeidsgiver har all mulig grunn til å ønske lavt sykefravær, vi ansetter faktisk folk fordi vi har bruk for dem. Sykefravær er rent tap for oss, selv om vi hadde hatt få direkte utgifter med det.

For arbeidstagere derimot, er det ingen slike økonomiske ulemper. Tvert om, det er besparelse å være sykemeldt, særlig hvis du har lang arbeidsvei. Arbeidstageres motivasjon for å gå på jobb er yrkesstoltheten, ønsket om å være til nytte og sosiale relasjoner. Heldigvis har de fleste arbeidstagere slike aktverdige holdninger i overflod !

Men for dem som ikke har det, er det overhodet intet incentiv til å gå på jobb, selv om det kribler i halsen eller OL-programmet. Såvel OL-syken som Quart-syken er velkjent på lønningskontor over hele landet.
Disse menneskene trenger ikke incentiver, ifølge vår joviale statsråd. Bare arbeidsgivere !

Heldigvis er det en overraskende sterk og negativ reaksjon fra LO, NHO og alt annet imellom. Igår hørte vi at private barnehagers forening anbefaler full stopp i utbygging av nye barnehager (see also: fastpris), LO truer med storstreik og NHO takker nei til middag !

Idag roter Hansen seg inn i en håpløs røre om unntak. Han ser ut til å planlegge et nytt, omfattende byråkrati som skal gi unntake til enhver "svak gruppe" som har høyrøstede talsmenn. Da skal han få sitt å stri med, og det har han fortjent.

Jeg tror og håper at Regjeringen har tatt seg vann over hode denne gangen, og trekker seg tilbake i vanære.

Det som burde skjedd, er naturligvis at staten avviklet hele ordningen, og overlot detaljer om hvordan og hvor mye sykepenger som skal utbetales og av hvem til private avtaler mellom arbeidsgiver, arbeidstager og forsikringsselskapene deres. Det skjer naturligvis ikke på denne siden av nyttår, siden alle partier på Stortinget er tilhenger av velferdsstaten.