"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

mandag 25. september 2006

Reporteren

En "profilert TV2-reporter" har hatt et meget nært forhold til hovedmannen bak en planlagt terrorhandling, en handling som ville vært dramatisk og betydelig i norsk målestokk. .....

Intet tema er i dagens situasjon så viktig som å forstå hva det er som skjer, og hvorfor. I arbeidet for klarhet, burde pressen ha vært til stor hjelp. Men slik er det ikke.

(tidligere publisert på politisk.no)

En "profilert TV2-reporter" har hatt et meget nært forhold til hovedmannen bak en planlagt terrorhandling, en handling som ville vært dramatisk og betydelig i norsk målestokk. Reporteren har hatt et nært forhold til den siktede, som går langt ut over det undersøkende journalistikk krever. Det er etter det vi leser hevet over enhver tvil at et slikt forhold har funnet sted, det er kun identiteten til reporteren som er ukjent (for mange).

I den pågående krigen mellom fundamentalistisk islam og det sekulære vesten er terror et av motstanderens viktigste midler. Angrepet på den jødiske synagogen forleden, er det siste og i Norge det verste så langt.

Forståelsen av terrorens årsak, de ideologiske skillelinjer og virkningene av terroren på sivile, militære og beslutningstagere i alle leire, er dagens viktigste emne. Intet tema er i dagens situasjon så viktig som å forstå hva det er som skjer, og hvorfor.

I arbeidet for klarhet, burde massemedia ha vært til stor hjelp. Men slik er det ikke. Media er svært ensidig opptatt av å legge all skyld på vesten, og å skjønnmale terroristers mål og motiver. Tilliten til media er derfor svært tynnslitt i mange kretser, selv om dette i liten grad kommer til utrykk utover leserbrevspalter og debattforum. Der er til gjengjeld mistilliten sterk og klar. Dersom det viser seg at en sentral person i TV2 har pleiet en nær omgang med terrorister og organiserte kriminelle, samtidig som hun i kraft av sin stilling sterkt former folks oppfatning om emnet, er det en skandale. Det føyer seg isåfall inn i et mønster, der medias folk tenderer i betenkelig grad til å sympatisere med fienden.

Dette burde TV2 grepet sterkt fatt i. Det er et akutt behov for å vite hva som faktisk har skjedd og i hvor stor grad reporterens sympatier har preget hennes arbeid. Dersom det nære forholdet er av en aktverdig karakter, slik som journalister ofte vil måtte ha, så bør vi få vite det straks. Dersom det virkelig er så kritikkverdig som det nå tyder på, bør TV2-sjefen straks toe endel hender i full offentlighet.

Media forøvrig lar også denne saken ligge meget stille, i noe som jeg antar er en ren solidaritetsaksjon. Det virker ikke beroligende. Når pressens egne begår overtramp blir det nesten alltid stille, svært stille....

(med hederlig unntak for Per Edgar Kokkvold, som alltid)

Ingen kommentarer: