"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

tirsdag 8. april 2008

Stengte grenser !

FrP har utarbeidet et eget forslag til utlendingslov. Lovens formål skal være "å begrense innvandringen og styrke integreringen." Forslaget har som ventet skapt mye støy, og de vanlige sjikanerende skjellsordene har blitt hentet fram fra øverste skuff.

Forslaget inneholder visse fornuftige elementer, og noen av premissene er gode.
Men desverre er forslaget (som ventet) sterkt kollektivistisk, det retter til en viss grad baker for smed, og det vil ikke løse de problemene det setter seg fore å løse.

Å ta fatt i problemene rundt innvandring, og de spesielt problematiske gruppene av nye nordmenn, er på tide. Det er riktig å sette bjellen på katten, i tråd med det nordmenn flest lenge har ønsket.
Det er en utmerket ide å sende ut kriminelle innvandrere selv om hjemlandet ikke vil ta i mot dem, eller risikerer dødstraff. Dersom disse ønsker beskyttelse av våre humane lover, må de forholde seg til dem på et annerledes vis. Utviste som ikke vil reise frivillig bør også interneres i lukkede mottak, slik som FrP foreslår.
I klasse for seg selv står selvsagt islamister som her i landet benytter vold eller trusler mot oss vantro hunder for våre ytringers skyld. Disse er de klareste kandidater til internering og utsendelse vi har.

En tøff og rask reaksjon mot dem som ikke oppfører seg som dannede borgere er et gode.

Men, så er det tanken om at "visse grupper" ikke er integreringsbare, eller -villige. Isolert sett i Norge er det slik. Somaliere og delvis pakistanere med landlig bakgrunn har en for stor andel av problemene FrP bekymrer seg for. Her i landet ! I USA er somaliere over gjennomsnittet velintegrert, og utgjør ikke på noen måte det problemet som de visstnok gjør her i landet. Men det er de samme menneskene det dreier seg om, med de samme ferdigheter og kulturelle bakgrunn. Forskjellen er nisselandet Noregs sosionomveldet vs USAs mer robuste mottak av flyktninger. I Norge er det en lettvint å brukbar levevei å syte på seg arbeidsuførhet, mens i USA er det langt vanskeligere å oppnå tilsvarende levestandard på trygd.
FrP burde ha tatt seg bryet med å angripe velferdsordningene i Norge, fremfor å ta fatt i resultatene. I land der det er lite å hente på å gå på trygd, finner vi få trygdemisbrukere ! I land der man lærer engelsk på skolen blir innvandrere raskere en del av samfunnet enn der man bedriver morsmålsundervisning.

Igjen et men ! Nordmenn er den andre delen av denne likningen (med to ukjente). "Vi" nordmenn stoler ikke på folk uten nisselue, og tror ikke de kan noen ting. Jeg deler både hjem og arbeidssted med godt kvalifiserte utlendinger. Det er utrolig hvilke holdninger arbeidsgivere, kollegaer og lignende har til disse menneskene med master-, doktor- og ingeniørgrader. Det profesjonelle nivået her hjemme er på mange områder lavere enn i sammenlignbare land, men utenlandsk utdanning og eksamener ses allikevel skjevt til. Det er typisk norsk å være selvgod. Det er verdt å merke seg at det slett ikke er slik som "antirasistene" hevder, at disse innavlsholdningene kun rammer fargede. De rammer amerikanere like godt som afrikanere.


Foto fra http://msnbcmedia.msn.com

Disse gruppene" har fostret noen av verdens og Norges fremste helter. Aayan Hirsi Ali ville etter alle solemerker ikke fått innpass i Norge med FrPs lovforslag. Likeledes Shabana Rehman, Shahzad Rana og Walid al-Kubaisi, som alle beriker Norge med sitt nærvær og sin modige penn. Disse menneskene er helter, og kommer alle som en fra "lite integrerbare grupper". Ja, de _kommer_fra_ slike grupper, men de er mennesker. De er individer, som har valgt å forme sin sjel til å bli noe stort, edelt og fremtredene. Individer kan velge slik, og de som tar slike valg hever seg over de begrensningene den kulturen de kommer har.

Det desverre er ganske visst slik at mange av deres landsmenn IKKE velger denne vei de har valgt, og tar med seg mange av de verste tradisjonene fra sitt hjemland. Det dreier seg om kjønnslemlestelse, tvang og vold mot kvinnelige familiemedlemmer, vold og trusler mot ateister osv.. Disse tradisjonene som det her er snakk om er alle kriminelle i Norge og andre siviliserte land, men tolereres i en beklagelig stor grad.
Disse individene, som forsetter å bedrive kriminell virksomhet, skal ikke tolereres. Men de skal ikke fordømmes og straffes fordi gjerningsmannen kom fra en viss gruppe. De skal fordømmes fordi de er kriminelle.

Dette innebærer ikke på noen måte at jeg ikke ser tendensene fra visse befolkningsgrupper. Det er klare, negative trekk som stammer fra de kulturelle røttene. Men _vi_ behøver ikke forholde oss til alle verdens elendighet. Vi skal nøye oss med å stille enkle krav til akseptabel oppførsel.

Det gode personlige valg, som i seg selv er et tegn på dannelse, er et fripass til sivilisert samkvem. I land der gode valg belønnes, som f,eks med en god jobb, og de dårlige valg "straffes" som f.eks med , får man mindre uakseptabel pøbeladferd. Det snedige, som FrP hopper elegant over, er at dette ikke spesielt gjelder innvandrere. Kriminalitet og uakseptabel adferd, herunder trusler mot rikets sikkerhet, stammer fra individer som ikke aksepterer andre menneskers rettigheter. Ved å angripe dette problemet ved roten, løses de fleste problemer forbundet med uintegrerte innvandrere, såvel som svært mange andre problemer.