"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

torsdag 30. juli 2009

Trøndere !

Et lag av "trøndere", fra Trøndelag, har oppført seg som 3.rangs barbarer og blitt bortvist fra Norway Cup. Hvorfor ikke samtlige involverte sitter på glattcelle er et av disse mysteriene kun toleransepushere finner forståelig.

Det interessante her er delvis en framvisning av en særdeles fjernkulturell og motbydelig adferd. Jeg tillater meg å tro at det er en sterk sammenheng mellom "trøndernes" kulturelle bakgrunn og den uakseptable adferden, siden denslags adferd sjelden eller aldri har vært observert i Trøndelag tidligere.

Men det mest interessante er at journalist Håkon Fossmark i VG konsekvent omtaler disse karene som "fra Trøndelag". De er altså ikke trøndere, men innvandrer/asylsøkerungdom som bor i Trøndelag.

Det er svært forstemmende at journalister så åpenbart fordreier virkeligheten, muligens med de beste intensjoner. Det er hevet over enhver tvil at det foreligger en stilltiende (eller eksplisitt formulert) avtale mellom MSM-journalister å underrapportere og skjønnmale alle tilsvarende episoder, der fjernkulturell pøbel utfører pøbelstreker eller kriminalitet som henger sammen med den kulturelle bakgrunnen.
Toleransepushere vil straks påpeke at også etniske nordmenn lager bråk på fotballbanen, og det er sant nok. Den engelske hooligan-kulturen er en _engelsk_ skamplett, og er klart knyttet til den engelske kulturelle bakgrunnen slike pøbler har. VG har ingen problemer med å rapportere om slike saker på en redelig måte.

I dette tilfellet aner vi altså en annen kultur som har en helt annen oppfatning av hvordan man møter konflikter og tap av ansikt, men dette vil VG feie under teppet. Hvrodan skal vi oppfatte VGs holdning her ? Ønsker å redigere virkeligheten ? Eller tror de at vi er så dumme at grov vold som begås i en annen kulturell setting enn vår vante norske ikke eksisterer, bare fordi journalistlauget nekter å rapportere om det som faktisk skjer ?

Men dersom de tolerante i full alvor tror at folk flest får større toleranse for fjernkulturell pøbel på denne måten tar de feil. Folk flest har erfaringer som ikke står helt i stil med medias skjønnmaling. Dette vekker/styrker motviljen mot journalister flest, som ansees som upålitelige og løgnaktige.

Dette baner veien for krefter vi ikke ønsker å se igjen. Media og myndigheten har i årevis gått sammen om å hindre en saklig drøftelse av de problemer endel fremmede kulturer har brakt med seg til landet, og hva som er de egentlige årsakene. Siden "alle" meningsbærere nekter å ta problemene på alvor, og tilsynelatende heller vil ødelegge landet enn å ta et oppgjør med snillismen som skapte dem, vender stadig flere seg til mørke krefter.


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=565184

Jeg sendte derfor Fossmark denne meldingen i ren irritasjon:

Er dette "trøndere" ?

http://live.norwaycup.no/article.php?id=156&p=

Driver dere med bevisst villedning av lesere, eller har dere en yrkeskodeks som går på at alt trøbbel som kommer fra det fargerike felleskapet skal forties og tildekkes ?

Hva tror dere at dere kan oppnå med slik villedning ? Er hensikten å svekke enhver (gjenværende) tiltro til MSM-journalistikk ?

For ordens skyld, undertegnede er 2.kandidat på på DLFs liste til Stortingsvalget, et parti som har FRI INNVANDRING på programmet !

Ved finlesning av artikkelen ser jeg jo at Fossmark ikke direkte har brukt ordet "trønder" men til gjengjeld har jeg ikke direkte beskyldt ham for det heller :)

Jeg leste artikkelen, og skrev kommentaren på en PC jeg har stående. Så startet jeg opp MacBook'en for å lage dette bloginnlegget. I mellomtiden hadde VG slettet bloggsøket, og de 7 bloggene som linket til artikkelen når jeg sjekket kl 18.17 var borte !!!
Disse 5 synlige av disse var:

  • http://vgomanen.blogspot.com
  • http://frie-ytringer.com (Jan Simonsen)
  • http://extraposten.blogspot.com
  • http://nasjonsmord.blogspot.com
  • http://www.rarenyheter.com


Slik så det ut da:


Sliks er det ut nå: