"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

tirsdag 22. januar 2008

SV og kollegaOops, så var bildet borte :(

søndag 20. januar 2008

Loven


I tilfelle noen ikke har lest Bastiat's Loven, så er det bare å starte her. Sannsynligvis den beste avhandling av loven skulle og burde være noensinne.
Samtidig omhandler den også påfunnene og tåpelighetene som sosialistene i Frankrike rundt 1850 fant på. Det er lett å se at våre hjemlige varianter, fra Foss og Brende til Langeland stadig tenker i de samme, forfeilede baner. Bastiat stiller dem alle opp i et klart lys, og viser hvor og hvorfor de feiler. Så viser han hvordan det bør være. Forfriskende som en kald Solo etter fjelltur.

Da som nå...Mer BC her...

torsdag 17. januar 2008

Dagens skole

Jeg har ofte hatt mye å utsette på norsk skole, og den lavere faglige utdanning den gir, i forhold til mange andre land. Som arbeidsgiver erfarer jeg at mange utenlandske kandidater stiller sterkere enn "våre", og at pensum og emneutvalget er sterkt redusert de siste 20 år i såvel private som offentlige skoler.

Men ikke alt er like nedslående. Idag hjalp jeg en ung (12 år) dame med norskleksene, og emnet var venndiagram. Dette ekstremt nyttige verktøyet er både brukbart i praktisk arbeid, og ifb konseptdannelse. Å forstå likheter og ulikheter er vesentlig i dannelsesprosessen, og den unge damen koplet lett ideen om venndiagrammet til Carl von Linnes arbeid, når det ble nevnt.
Det morsomme er også at venndiagrammet var omtalt i norskundervisingen, og ikke bare i matematikk.

Ved å bla litt tilfeldig i boken, kom jeg også over en annen teknikk som de søte små skulle lære, som var tokolonners logg. Teknikken skulle brukes til å analyse hve en tekst handlet om, ved å notere i to kolonner både hva som rent faktisk skjedde i teksten, og på samme linje hva dette skulle bety. Altså de faktiske observasjonene i en kolonne, og de tilhørende assosiasjonene i kolonne 2. Det er en meget nyttig teknikk, og den trener hjernen til å skille mellom årsak og virkning.

Begge disse enkle teknikkene er meget brukbare i all problemløsning, ikke minst innen debugging og problemanalyse i IT.
Muligens er disse teknikkene introdusert for tidlig og på feil tidspunkt i læringshierarkiet(?), men de er gode !

Et godt spørsmål som Tracinsky er "hva gikk bra?", dvs til tross for alle de negative politiske og kulturelle trendene, så går samfunnet ganske bra. De nordiske velferdsstatene har høy produktivitet tross alt. Svaret er at vi har en meget rar blanding av bra og mindre bra trekk. Det svake fokuset på reelle faglige utdanning er meget dårlig, men noen av teknikkene, prosessene og gruppedynamikken som det brukes mye tid på er faktisk ikke alltid så ille.

fredag 4. januar 2008

"They call it pollution, we call it life..."

Takk til Lene Johansen for denne...