"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

onsdag 31. desember 2008

Godt nyttårlørdag 27. desember 2008

Statlig hjelpetiltak

Ord blir fattige, en tegning sier som kjent mer enn tusen ord.http://www.coxandforkum.com/archives/001225.html

Det aller verste ved denne "krisen" er alt sludderet som kommer fra dem som later som om de er kapitalister, eller i de minste konservative. Bush, Sarkozy og herhjemme det samlede Høire har stått i kø for å gi skylden til krisen som blandingsøkonomien har skapt på kapitalismen.

Consider the current crisis. The causes are complex, but the driving force is clearly government intervention: the Fed keeping interest rates below the rate of inflation, thus encouraging people to borrow and providing the impetus for a housing bubble; the Community Reinvestment Act, which forces banks to lend money to low-income and poor-credit households; the creation of Fannie Mae and Freddie Mac with government-guaranteed debt leading to artificially low mortgage rates and the illusion that the financial instruments created by bundling them are low risk; government-licensed rating agencies, which gave AAA ratings to mortgage-backed securities, creating a false sense of confidence; deposit insurance and the “too big to fail” doctrine, whose bailout promises have created huge distortions in incentives and risk-taking throughout the financial system; and so on. In the face of this long list, who can say with a straight face that the housing and financial markets were frontiers of “cowboy capitalism”?

This is just the latest example of a pattern that has been going on since the rise of capitalism: capitalism is blamed for the ills of government intervention--and then even more government intervention is proposed as the cure. [Emphasis added]


http://www.coxandforkum.com/archives/001225.html

Julestemningmandag 24. november 2008

Norge, deres Norge


Altså ikke mitt Norge, men et Norge der nisser og dverger har overtatt roret.

http://www.180grader.dk

onsdag 15. oktober 2008

Skattelistene 2007

Nå er skattelistene her igjen, og grafsingen, kikkingen og "conspiracy to (armed) robbery"" er i full gang.

Det jeg sa i fjor, er like gyldig i år, så det er bare å klikke her...

Det er i år en underskriftsaksjon mot offentligjøringen av private opplysninger, som alle bør skrive under på.

tirsdag 26. august 2008

Anerkjennelse

Russland har som kjent anerkjent de føre dette Georgiske provinser Sør-Ossetia og Abkhasia som selvstendige land. NATO liker dette dårlig.

Støre beklager Russlands anerkjnnelse av utbryterregioner.

Støre sier at Norge legger vekt på bruk av fredelige midler for å bilegge konflikter i Europa. Dette synet bygger på FN-paktens pålegg om respekt for territoriell integritet.

En russisk anerkjennelse av de georgiske utbryterområdene bryter med disse prinsippene. Det er ikke et konstruktivt bidrag til en langsiktig og fredelig løsning av konflikten, og rokker ved fundamentet for den inngåtte våpenhvileavtalen, sier Støre.


Norge med NATO var meget raske med å anerkjenne utbryterprovinsen Kosovo, og gikk endog til krig for bryte opp Jugoslavias territoriale integritet.

Det kan føres visse gode argumenter for hvorfor disse tre regionene skal anerkjennes som selvstendige stater, eller ei, men svada om FN-paktens "respekt for territoriell integritet" er ikke blant dem.

mandag 25. august 2008

Å glemme


Margaret Thatcher har desverre blitt innhentet av tiden, og lider av aldersdemens. Aftenposten kan fortelle oss at hun glemmer at hennes mann Dennis er død. Det er trist å høre at en de store heltene i nyere historie er blitt så redusert på sine eldre dager, men dette er livets gang. Hennes enestående format og plass i historien er det vi vil huske videre.

Selv om noen av hennes konservative holdninger var vanskelig å svelge for oss liberalister, velger vi å fokusere på hennes kamp mot fagforeningsvelde, sosialisme og de kvelende reguleringene hennes forgjengere hadde syltet England ned i. På samme måte stod hun klart og entydig ved Reagans side i den moralske fordømmelsen av ondskapens imperium, uten den vaklevorenheten som både tidligere og senere konservative skjemmer seg ut med.

Men det gir også anledning til å minnes en annen helt, som var kjent for sin enestående humor og slagferdighet. Når Ronald Reagan ble intervjuet etter at hans Alzheimer-diagnose var kjent, slo han til i god, gammel stil.På spørsmålet om hvordan hans tilstand var, kunne han fortelle at det var gode og dårlige dager. På noen av de dårlige dagene kunne han endog glemme at han hadde vært president. Men heldigvis, på de GODE dagene kunne han glemme at William B Clinton var president nå ! (Historien er muligens noe apokryf, men det er meget god, og fullt ut i stil med Reagans humor ellers.)

onsdag 6. august 2008

Beograd


Sava til venstre,sett fra Kalemegdan...

Beograd, byen der Sava og Donau møtes. Et sted fullt av paradokser, og kompleks historie. Siden ingenting er uten forklaring, finner man ofte større forståelse når man sjekker sine premisser. Mange burde ha sjekket sine forstillinger bedre, før man grep inn i politikk på Balkan fra steder langt borte.

tirsdag 29. juli 2008

Bortkastet tid

Gang på gang blir jeg oppgitt over all den energien som kastes bort på helt unyttige saker. "Alle", med noen få hederlige unntak, later som om WTO-forhandlingene er nødvendige og nyttige. De er vel det, for alle som driver med planøkonomiske sysselsettingstiltak, men ikke for produktive land og folk.

Det eneste som er nødvendig for et land å gjøre er å innføre ensidig frihandel, dvs avvikle alle sin egne tollbarrierer og lignende fjas (importvern et.al.), og dermed dra nytte av alle fordelene import av billige varer fører med seg.

Dagbladet forteller at:

*WTO-landene greide ikke å bli enige om en ordning som kan beskytte landbruket i fattige utviklingsland.
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
*Hensikten med den spesielle sikkerhetsmekanismen (SSM) er å gi sårbare u-land muligheten til å heve tollen på mat hvis importen skulle øke kraftig eller prisene på verdensmarkedet skulle falle brått.

*India, sammen med et stort antall u-land, vil ha en lavere terskel for når denne mekanismen skal slå inn enn det som ligger i avtaleteksten på forhandlingsbordet.

* Rike landbrukseksportører som USA, og landbrukseksporterende u-land som Paraguay og Uruguay, har nektet å gå med på kravene.


Det er vel ellers tvilsomt om dette er det eneste kravet som det strandet på. I WTO har de fattige land krevd at "våre" tollbarrierer fjernes eller reduseres drastisk. Et fullstendig rimelig krav, og det er en skam at de vestlige land driver proteksjonisme for å holde uland utenfor verdenshandelen.

Den såkalte "beskyttelsen" av "eget" landbruk er helt bortkastet og direkte skadelig. Ingenting godt kommer fra dette, og det hindrer fullstendig at landbruket og næringsmiddelindustrien tilpasser seg virkeligheten utenfor glasset.
Ved å delta i verdensmarkedet på godt og vondt kunne ført til at våre unike konkurransefortrinn innenfor fisk og sprøytefri frukt kunne vært en betydelig større eksport enn hva nå er.

Ideen om at man må forhandle om handelskvoter er bare ubetydelig mindre primitiv enn at man måtte sloss om handelsrutene på de syv hav i gamal tid.

Oppdatering:
Jonas Gard Støre har en meget lesverdig artikkel i dag, der han beskriver sammenbruddet sett fra hans synsvinkel. Dette er ikke synspunkter som vi fullt ut deler, men han er en skrivefør kar.

mandag 21. juli 2008

Customer support (the way it should be...)

With Zero waiting hours, Peldi saves the day. Pls. noter klokkeslettene fra problem oppstått til problem løst, via download av ny versjon :)


From: peldi@balsamiq.com
Subject: Re: Help with registration !!!
Date: July 21, 2008 8:25:19 PM GMT+02:00
To: simon@episteme.no

You ran into a bug I just fixed, sorry. Please download and install
1.1.12 from here:
http://www.balsamiq.com/products/mockups/deskthttp://www.blogger.com/img/gl.link.gifop#download on top of
what you have already installed.

Sorry about the hassle.
Peldi

---------------------------------------------------
Giacomo 'Peldi' Guilizzoni
Founder, Balsamiq Studios, LLC
http://www.balsamiq.com
ph: +1 (415) 367-3531, Skype, GTalk, Facebook, Twitter, FriendFeed: balsamiq


On Mon, Jul 21, 2008 at 8:22 PM, Inge Simon Thorbjørnsen
wrote:

On Jul 21, 2008, at 20:09 , Peldi wrote:

Organization name: simon@episteme.no
Serial Key: xxxxxxxxxx

Please help: I am on a Mac (Leopard) and I can't paste the very long
license key. But when I try to type it, it shifts out of registration box
and puts the cursor into the Quick Add-dialog.

Balsamiq Mockups

Idag fant jeg et funn av et program :) (Det vil si, min fremifrå programmerer Geir fant det, og delte med oss andre). Balsamiq Mockups er et av de nyttigste små utilities jeg har sett på lenge. Det dreier seg om et enkelt lite tegneprogram som lar deg skisse opp et brukergrensesnitt for websider og vanlig vindusbasert programvare.Programmet dekker en liten nisje, på en fantastisk måte. Jeg har sjeldent sett et program som så direkte gjør just det som jeg trenger. Forløpig er jeg bare begeistret over det jeg har sett i demoversionen, siden jeg ikke har rukket å bestille X antall lisenser ennå. Jeg må skaffe lisenser imorgen, slik at jeg kan lagre sakene som jeg skisser opp.

Foruten normalversjonen finnes den også for Windows og Linux. Det finnes en desktop-versjon, samt versjoner for både Jira og Confluence. Forløpig er det litt uklart for meg hva disse versjonene har å fare med i forhold til desktop, men siden vi bruker både Jira og Confluence, får vi vel ta en kikk på disse også.

Take the tour, og la deg overvelde av begeistring...

torsdag 10. juli 2008

Video feed

Testing av videofeed fra Yahoo...

tirsdag 8. april 2008

Stengte grenser !

FrP har utarbeidet et eget forslag til utlendingslov. Lovens formål skal være "å begrense innvandringen og styrke integreringen." Forslaget har som ventet skapt mye støy, og de vanlige sjikanerende skjellsordene har blitt hentet fram fra øverste skuff.

Forslaget inneholder visse fornuftige elementer, og noen av premissene er gode.
Men desverre er forslaget (som ventet) sterkt kollektivistisk, det retter til en viss grad baker for smed, og det vil ikke løse de problemene det setter seg fore å løse.

Å ta fatt i problemene rundt innvandring, og de spesielt problematiske gruppene av nye nordmenn, er på tide. Det er riktig å sette bjellen på katten, i tråd med det nordmenn flest lenge har ønsket.
Det er en utmerket ide å sende ut kriminelle innvandrere selv om hjemlandet ikke vil ta i mot dem, eller risikerer dødstraff. Dersom disse ønsker beskyttelse av våre humane lover, må de forholde seg til dem på et annerledes vis. Utviste som ikke vil reise frivillig bør også interneres i lukkede mottak, slik som FrP foreslår.
I klasse for seg selv står selvsagt islamister som her i landet benytter vold eller trusler mot oss vantro hunder for våre ytringers skyld. Disse er de klareste kandidater til internering og utsendelse vi har.

En tøff og rask reaksjon mot dem som ikke oppfører seg som dannede borgere er et gode.

Men, så er det tanken om at "visse grupper" ikke er integreringsbare, eller -villige. Isolert sett i Norge er det slik. Somaliere og delvis pakistanere med landlig bakgrunn har en for stor andel av problemene FrP bekymrer seg for. Her i landet ! I USA er somaliere over gjennomsnittet velintegrert, og utgjør ikke på noen måte det problemet som de visstnok gjør her i landet. Men det er de samme menneskene det dreier seg om, med de samme ferdigheter og kulturelle bakgrunn. Forskjellen er nisselandet Noregs sosionomveldet vs USAs mer robuste mottak av flyktninger. I Norge er det en lettvint å brukbar levevei å syte på seg arbeidsuførhet, mens i USA er det langt vanskeligere å oppnå tilsvarende levestandard på trygd.
FrP burde ha tatt seg bryet med å angripe velferdsordningene i Norge, fremfor å ta fatt i resultatene. I land der det er lite å hente på å gå på trygd, finner vi få trygdemisbrukere ! I land der man lærer engelsk på skolen blir innvandrere raskere en del av samfunnet enn der man bedriver morsmålsundervisning.

Igjen et men ! Nordmenn er den andre delen av denne likningen (med to ukjente). "Vi" nordmenn stoler ikke på folk uten nisselue, og tror ikke de kan noen ting. Jeg deler både hjem og arbeidssted med godt kvalifiserte utlendinger. Det er utrolig hvilke holdninger arbeidsgivere, kollegaer og lignende har til disse menneskene med master-, doktor- og ingeniørgrader. Det profesjonelle nivået her hjemme er på mange områder lavere enn i sammenlignbare land, men utenlandsk utdanning og eksamener ses allikevel skjevt til. Det er typisk norsk å være selvgod. Det er verdt å merke seg at det slett ikke er slik som "antirasistene" hevder, at disse innavlsholdningene kun rammer fargede. De rammer amerikanere like godt som afrikanere.


Foto fra http://msnbcmedia.msn.com

Disse gruppene" har fostret noen av verdens og Norges fremste helter. Aayan Hirsi Ali ville etter alle solemerker ikke fått innpass i Norge med FrPs lovforslag. Likeledes Shabana Rehman, Shahzad Rana og Walid al-Kubaisi, som alle beriker Norge med sitt nærvær og sin modige penn. Disse menneskene er helter, og kommer alle som en fra "lite integrerbare grupper". Ja, de _kommer_fra_ slike grupper, men de er mennesker. De er individer, som har valgt å forme sin sjel til å bli noe stort, edelt og fremtredene. Individer kan velge slik, og de som tar slike valg hever seg over de begrensningene den kulturen de kommer har.

Det desverre er ganske visst slik at mange av deres landsmenn IKKE velger denne vei de har valgt, og tar med seg mange av de verste tradisjonene fra sitt hjemland. Det dreier seg om kjønnslemlestelse, tvang og vold mot kvinnelige familiemedlemmer, vold og trusler mot ateister osv.. Disse tradisjonene som det her er snakk om er alle kriminelle i Norge og andre siviliserte land, men tolereres i en beklagelig stor grad.
Disse individene, som forsetter å bedrive kriminell virksomhet, skal ikke tolereres. Men de skal ikke fordømmes og straffes fordi gjerningsmannen kom fra en viss gruppe. De skal fordømmes fordi de er kriminelle.

Dette innebærer ikke på noen måte at jeg ikke ser tendensene fra visse befolkningsgrupper. Det er klare, negative trekk som stammer fra de kulturelle røttene. Men _vi_ behøver ikke forholde oss til alle verdens elendighet. Vi skal nøye oss med å stille enkle krav til akseptabel oppførsel.

Det gode personlige valg, som i seg selv er et tegn på dannelse, er et fripass til sivilisert samkvem. I land der gode valg belønnes, som f,eks med en god jobb, og de dårlige valg "straffes" som f.eks med , får man mindre uakseptabel pøbeladferd. Det snedige, som FrP hopper elegant over, er at dette ikke spesielt gjelder innvandrere. Kriminalitet og uakseptabel adferd, herunder trusler mot rikets sikkerhet, stammer fra individer som ikke aksepterer andre menneskers rettigheter. Ved å angripe dette problemet ved roten, løses de fleste problemer forbundet med uintegrerte innvandrere, såvel som svært mange andre problemer.

tirsdag 22. januar 2008

SV og kollegaOops, så var bildet borte :(

søndag 20. januar 2008

Loven


I tilfelle noen ikke har lest Bastiat's Loven, så er det bare å starte her. Sannsynligvis den beste avhandling av loven skulle og burde være noensinne.
Samtidig omhandler den også påfunnene og tåpelighetene som sosialistene i Frankrike rundt 1850 fant på. Det er lett å se at våre hjemlige varianter, fra Foss og Brende til Langeland stadig tenker i de samme, forfeilede baner. Bastiat stiller dem alle opp i et klart lys, og viser hvor og hvorfor de feiler. Så viser han hvordan det bør være. Forfriskende som en kald Solo etter fjelltur.

Da som nå...Mer BC her...

torsdag 17. januar 2008

Dagens skole

Jeg har ofte hatt mye å utsette på norsk skole, og den lavere faglige utdanning den gir, i forhold til mange andre land. Som arbeidsgiver erfarer jeg at mange utenlandske kandidater stiller sterkere enn "våre", og at pensum og emneutvalget er sterkt redusert de siste 20 år i såvel private som offentlige skoler.

Men ikke alt er like nedslående. Idag hjalp jeg en ung (12 år) dame med norskleksene, og emnet var venndiagram. Dette ekstremt nyttige verktøyet er både brukbart i praktisk arbeid, og ifb konseptdannelse. Å forstå likheter og ulikheter er vesentlig i dannelsesprosessen, og den unge damen koplet lett ideen om venndiagrammet til Carl von Linnes arbeid, når det ble nevnt.
Det morsomme er også at venndiagrammet var omtalt i norskundervisingen, og ikke bare i matematikk.

Ved å bla litt tilfeldig i boken, kom jeg også over en annen teknikk som de søte små skulle lære, som var tokolonners logg. Teknikken skulle brukes til å analyse hve en tekst handlet om, ved å notere i to kolonner både hva som rent faktisk skjedde i teksten, og på samme linje hva dette skulle bety. Altså de faktiske observasjonene i en kolonne, og de tilhørende assosiasjonene i kolonne 2. Det er en meget nyttig teknikk, og den trener hjernen til å skille mellom årsak og virkning.

Begge disse enkle teknikkene er meget brukbare i all problemløsning, ikke minst innen debugging og problemanalyse i IT.
Muligens er disse teknikkene introdusert for tidlig og på feil tidspunkt i læringshierarkiet(?), men de er gode !

Et godt spørsmål som Tracinsky er "hva gikk bra?", dvs til tross for alle de negative politiske og kulturelle trendene, så går samfunnet ganske bra. De nordiske velferdsstatene har høy produktivitet tross alt. Svaret er at vi har en meget rar blanding av bra og mindre bra trekk. Det svake fokuset på reelle faglige utdanning er meget dårlig, men noen av teknikkene, prosessene og gruppedynamikken som det brukes mye tid på er faktisk ikke alltid så ille.

fredag 4. januar 2008

"They call it pollution, we call it life..."

Takk til Lene Johansen for denne...