"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

søndag 9. desember 2007

Not in my name...

For å markere "fredspris"utdelingen, bringer jeg mitt syn på hovedpersonen:Jeg anbefaler å lese Onar Åms nye bok "Kampen om klimaet - til forsvar for menneskeheten", som en motvekten til den massive Armaggedonismen som vi utsettes for i disse dagene.

Boken omtales av Hans Henrik Ramm på offshore.no.

Armaggedonisme: Læren om at dommedag er nært forestående, på grunn av våre "synder". Meget populært i middelalderen.