"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

fredag 11. september 2009

Til minneIdag er det 8 år siden religiøse terrorister ødela symbolet for verdenshandelen. De ønsket å erstatte det fredelige samkvemet mellom verdens folk som Twin Tower symboliserer, med et middelaldersk teokrati, basert på islam.

Siden den gang har Vesten, med USA i spissen, kjempet flere kriger med varierende hell for å elimenere denne trusselen. Ved å pakke inn ting i bomull, f.eks ved å bruke utrykk som "war on terror" (ala war on aerrial bombardment) har lite blitt oppnådd. Men heldigvis har den islamske verden i stor grad avvist de gamle mullaers dommedagsvisjoner og tatt tilbake litt av definisjonsmakten ang hva islam er. Dette har ikke ført til et fornyet vennskap med de vestlige land, desverre.

onsdag 9. september 2009

Hvorfor ytringsfrihet er nyttig.

Jeg kommenterer på Liberaleren hvorfor også Vigrid må nyte godt av ytringsfriheten.

Ytringsfriheten til Vigrid er ikke noe som jeg motstridende innrømmer dem, fordi vi “må”. Jeg insisterer på at Vigrid skal ha ytringsfrihet, fordi det fremmer min sikkerhet ved at de eksponerer seg, og blir blottstilt og deretter avfeid.