"So you think that money is the root of all evil?" said Francisco d'Aconia. "Have you ever asked what is the root of money?

Money is a tool of exchange, which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers, who claim your product by tears, or of the looters, who take it from you by force. Money is made possible only by the men who produce.

Is this what you consider evil?

-- Francisco d'Aconia, from Atlas Shrugged by Ayn Rand

tirsdag 29. juli 2008

Bortkastet tid

Gang på gang blir jeg oppgitt over all den energien som kastes bort på helt unyttige saker. "Alle", med noen få hederlige unntak, later som om WTO-forhandlingene er nødvendige og nyttige. De er vel det, for alle som driver med planøkonomiske sysselsettingstiltak, men ikke for produktive land og folk.

Det eneste som er nødvendig for et land å gjøre er å innføre ensidig frihandel, dvs avvikle alle sin egne tollbarrierer og lignende fjas (importvern et.al.), og dermed dra nytte av alle fordelene import av billige varer fører med seg.

Dagbladet forteller at:

*WTO-landene greide ikke å bli enige om en ordning som kan beskytte landbruket i fattige utviklingsland.
http://www.blogger.com/img/gl.link.gif
*Hensikten med den spesielle sikkerhetsmekanismen (SSM) er å gi sårbare u-land muligheten til å heve tollen på mat hvis importen skulle øke kraftig eller prisene på verdensmarkedet skulle falle brått.

*India, sammen med et stort antall u-land, vil ha en lavere terskel for når denne mekanismen skal slå inn enn det som ligger i avtaleteksten på forhandlingsbordet.

* Rike landbrukseksportører som USA, og landbrukseksporterende u-land som Paraguay og Uruguay, har nektet å gå med på kravene.


Det er vel ellers tvilsomt om dette er det eneste kravet som det strandet på. I WTO har de fattige land krevd at "våre" tollbarrierer fjernes eller reduseres drastisk. Et fullstendig rimelig krav, og det er en skam at de vestlige land driver proteksjonisme for å holde uland utenfor verdenshandelen.

Den såkalte "beskyttelsen" av "eget" landbruk er helt bortkastet og direkte skadelig. Ingenting godt kommer fra dette, og det hindrer fullstendig at landbruket og næringsmiddelindustrien tilpasser seg virkeligheten utenfor glasset.
Ved å delta i verdensmarkedet på godt og vondt kunne ført til at våre unike konkurransefortrinn innenfor fisk og sprøytefri frukt kunne vært en betydelig større eksport enn hva nå er.

Ideen om at man må forhandle om handelskvoter er bare ubetydelig mindre primitiv enn at man måtte sloss om handelsrutene på de syv hav i gamal tid.

Oppdatering:
Jonas Gard Støre har en meget lesverdig artikkel i dag, der han beskriver sammenbruddet sett fra hans synsvinkel. Dette er ikke synspunkter som vi fullt ut deler, men han er en skrivefør kar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det er viktig å være solidarisk og sånn med brune mennesker, bortsett fra når det muligens kan føre til færre privilegier for visse pressgrupper i Norge. Hvis enkelte mektige pressgrupper muligens kan rammes av et privilegietap, da skal man plutselig ikke være solidarisk med de brune menneskene lenger. Og da er det plutselig ikke egoistisk og grådig og rasistisk og sånn å være motstander av solidaritet med brune mennesker lenger, for da har hele saken liksom bevegd seg inn i en helt annen dimensjon der reglene er annerledes.

Er det jeg som er gal, eller henger ikke dette på greip?

Gullstandard sa...

Nei, det er de som er gale. Du har forstått det riktig, tror jeg. Desverre...